2016

7th edition

7th edition

Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. 7th edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2016. 226 pp.

ISBN-10:1-941655-38-6
ISBN-13:978-1-941655-38-2

DOI: 10.15350/L_26/7

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск L26_7_PDF (English)

Содержание

HISTORICAL SCIENCES

Yury Uzlov
PDF
Nunu Mikeladze, Aleksandr Otarashvili
PDF
Dodo Onikadze
PDF
Maia Burdiashvili
PDF

PEDAGOGICAL SCIENCES

Mina Shkhapatseva
PDF
Toktokan Kuramaeva, Alina Bokobaeva
PDF

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Inessa Karelina
PDF
Inessa Karelina
PDF

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Galina Korotich
PDF
Elena Muhina
PDF
Nurnazar Pirnazarov, Madiyar Utebaev
PDF

PHILOLOGY

Kamola Amanullaeva, Otabek Daminov
PDF
Gulnoza Boltakulova
PDF
Nafisa Nasrullaeva
PDF
Nilufar Sulaymanova
PDF
Nasiba Sidikova
PDF
Shakhnoza Mustanova
PDF
Anvar Sayfullaev
PDF
Salieva Zarrina
PDF
Ia Nadiradze
PDF
Arsen Bertlani
PDF

SOCIOLOGICAL SCIENCES

Milena Tsvetkova
PDF

ECONOMICS

Elena Baranova
PDF
Liliya Akhmetshina
PDF
Konstantin Pozdnyakov
PDF
Natalia Gorbunova
PDF
Zulfia Batchaeva
PDF
Zulfia Batchaeva
PDF
Anastasiya Kudievskaya
PDF
Irina Teslenko, Marina Teslenko
PDF
Maria Abusjarova
PDF

JURISPRUDENCE

Gena Velkovska
PDF
Кseniya Zimina
PDF
Akak Dzharkymbaeva
PDF

BIOLOGICAL SCIENCES, BIOMECHANICS

Nazmutdinova Veronica, Marija Kolivanova, Gulnara Nazmutdinova
PDF
Yuri Ovchinnikov, Lyubov Horkova
PDF

TECHNICAL SCIENCE

Iegor Butovskyi, Vladymir Kogut, Vladymir Bushmanov, Mykhailo Khmelniuk
PDF
Yerulan Samuratov, Suiyeu Abicov, Askhat Akuov, Yerlan Zhumagalilev, Bauyrzhan Kelamanov
PDF
Vasilij Kishenko, Maryna Sych
PDF
Vasyl Kyshenko, Dmytro Pankov
PDF