2016

6th edition

6th edition

Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. 6th edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2016. 220 pp.

ISBN-10:1-941655-35-1
ISBN-13:978-1-941655-35-1

DOI: 10.15350/L_26/6

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск L_26_6_PDF (English)

Содержание

HISTORICAL SCIENCES

Uladzislau Kryuchykau
PDF
Kulyaikhan Taichikova
PDF

PEDAGOGICAL SCIENCES

Svetlana Grishak
PDF
Tatyana Maslova
PDF
Gulvira Musabekova
PDF
Sergey Ustselemov
PDF
Lyudmila Mostovaya, Tatyana Miroshnichenko
PDF

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Inessa Karelina
PDF
Olesia Posvistak
PDF

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Galina Korotich
PDF

PHILOLOGY

Aminat Mekerova
PDF
Tolgonay Sydykova
PDF

SOCIOLOGICAL SCIENCES

Aleksey Ivanov
PDF
Dariya Shvandar, Tatiana Kharitonova, Irina Merkulina
PDF

ECONOMICS

Dmitry Doroshev
PDF
Irina Shnyp
PDF
Olga Korneenko
PDF
V. Kruchinina
PDF
Galina Sharkova
PDF
Svetlana Ryzhkova
PDF
Antonina Sharkova
PDF
Walery Okulicz-Kozaryn
PDF
Rustam Khansevyarov
PDF
Oleg Andreyev
PDF
Mariya Abuzyarova
PDF
Vladimir Babanov
PDF
Madina Bostanova
PDF
Zarina Tekeeva
PDF
Sergey Goveyko
PDF

JURISPRUDENCE

Oksana Vasilieva
PDF
Svetlana Dakhnenko
PDF
Galina Kostylyova
PDF
Veronika Malakhova
PDF
Marina Milovanova
PDF
Svetlana Turkulets
PDF
Natália Dvornyicsenkó
PDF

BIOLOGICAL SCIENCES, BIOMECHANICS

Veronica Nazmutdinova, Luba Brazda
PDF

GEOSCIENCES

Zalina Makovozova, Hetag Narikaev
PDF

TECHNICAL SCIENCE

Olena Dromenko, Marina Yancheva, Olga Hrynchenko, Nataliya Halushko
PDF
Nataliya Kamsulina, Lyudmila Skurikhina, Olena Dromenko, Liliya Gubal
PDF
Vitaliy Konev, Dmitriy Borodin, Egor Polovnikov
PDF
Alexander Rybanov, Viktoriya Tretyakova
PDF
Nino Kheladze, Tciuri Geguchadze, Dodo Kiria
PDF
Merab Shalamberidze
PDF
Merab Shalamberidze
PDF