Том 1 (2015)

4th edition

Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. 4th edition. Vol. 1. Humanities and social sciences: research articles,B&M Publishing, San Francisco, California. 2015. 124 pp.

ISBN-10:1941655181
ISBN-13:978-1-941655-18-4

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск L_26_4_Vol 1 (English)

Содержание

Статьи

Alexander Tugarov, Elina Shevtsova
PDF
5-8
Elena Akhokhova, Zalim Katanchiev, Laura Nagoeva
PDF
9-16
Julia Ulyanova
PDF
17-20
Hovhannes Adibekian
PDF
21-25
Ilia Aklsenov
PDF
26-29
Olga Pitko
PDF
30-33
Elena Bobrova
PDF
34-38
Gena Velkovska
PDF
39-44
Alima Geryugova
PDF
45-47
Natalya Gorbunova, Oksana Sorokina
PDF
48-52
Dmitry Doroshev
PDF
53-56
Egor Yeremeyev
PDF
57-59
Anvar Ibodov, Alisher Sherov
PDF
60-63
Aziza Kalanova
PDF
64-68
Sergey Kaledin, Ksenia Zemlyakova
PDF
69-73
Gayrat Ibragimov, Ulugbek Yakubov
PDF
74-77
Sabir Shirinov
PDF
78-81
Malikа Yadgarova, Khurshid Hudayarova
PDF
82-86
Baxtiyar Ruzmetov, Baxtiyor Egamov, Sherzod Ruzmetov
PDF
87-91
Alisher Sherov
PDF
92-95
Ruslan Botashev
PDF
96-99
Oksana Aivazyan, Suren Yenoqyan, Aida Kukushkina
PDF
100-102
Vitaly Maximov, Andrey Matrosov, Roman Shelaykin
PDF
103-110
Roman Nutrikhin
PDF
111-115
Liudmila Tulaeva, Svetlana Kirillova
PDF
116-123