2015

2nd edition

Pedagogical and psychological problems of the modern society: scientific approaches to the study and overcoming practices. 2nd edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2015. 104 pp.

ISBN-10:1-941655-28-9
ISBN-13:978-1-941655-28-3

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск L_22_2 (English)

Содержание

Статьи

Ganna Kondratenko
PDF
4-10
Elena Selifonova, Zhanna Zalipaeva
PDF
11-22
Karamat Atabaeva, Sanobar Matkulieva, Baxtiyor Egamov
PDF
23-29
Irina Hyrylovska
PDF
30-38
Alexander Rybanov, Viktoriya Tretyakova
PDF
39-47
Nurdana Salybekova, Zhenis Kuzhantaeva, Zhumadil Shildebaev, Gani Issayev
PDF
48-53
Lyudmila Shelekhova, Zaurbiy Blyagoz, Aslan Nagoev, Valeriy Teshev
PDF
54-70
Elena Semenova
PDF
71-79
Ann Dudnikova
PDF
80-86
Anna Kolizhuk
PDF
87-93
Maria Krulekht
PDF
94-102